Budhalan Lancaran Wrahatbala Kaseling Ladrang Samiran Laras Slendro Pathet Manyura


Budhalan Lancaran Wrahatbala, Kaseling Ladrang Samiran, Laras Slendro Pathet Manyura

Ada-ada Nem
       6  6  6   6  6  6  6  6  6  6   6  56
         Ri - kat   lam - pah - i - reng  ra - ta    tan   pan - ta -  ra
      21  1  1  1  1   1  1
        Prap teng su - ku - ning  har - ga
     !  !  !  !  !@  !
       E - ram  tu – mi-ngal - ing
     65  5   5   5  5  5  @.!.@.!
        Pa  -  ku -  wong  a -  sri – ne ,  O………

      1  1    1  1   1  1  1
        Ndhendeng  sa - eng -  ga   pra - ja
     2   2  2   2  2   12
        Umyung  kang  pradhang - ga
     1y  y  y  y  y  y  3.2.1.yt
         Bu - se - kan  kang wadya , O……..


Buka Celuk:

  .  .  2  2   y  2  3  3   .  z3x x c6  /5   2  1  3  2
  Gu - me -  lar    nge-bek -i    su    -     rak  - e     gu – mu-ruh

=_ .  3  .  n2   .  1  .  n6   .  !  .  n6   .  3  .  g2

  .  3  .  n2   .  !  .  n6   .  5  .  n3   .  2  .  g6

  .  5  .  n3   .  2  .  n3   .  2  .  n1   .  2  .  g6

  .  5  .  n3   .  2  .  n3   .  2  .  n1   .  2  .  g6

  .  2  .  n3   .  2  .  n1   .  6  .  n5   .  3  .  g2 -_

  .  .  .  .   3  2  1  6   z.x x x6x x c@  /!   6  /5  3  z2
      Sang pa - tih   si   -   gra      a    -  na - ta    ba- ris

  x.x x x.x x x.x x x.x x x x2x x x3x x x5x x c6   .  z6x x c!  6   2  3  5  6
                                                              Nya   -  wi   -  ji  gu- mo-long

  .  .  .  .   @  !  6  z5x x x x.x x c6  z2c5 3   2  1  z2c1 y
           Dham-pyak dham-pyak    gu - mre -gut  lam-pah –e

  .  .  .  .   6  !  6  z5x x x c6  .  2  3   /5  3  /5  6
           Bi  - na -rung kra      -     pyak  wa  - tang  a – ga-thik

  .  .  2  2   y  2  3  3   .  z3x x c6  /5   2  1  3  2
       Gu -me -  lar  nge - be - ki      su     -    rak  -  e     gu – mu-ruh


Samiran, Ladrang Laras Slendro pathet Manyura

_ 5  3  5  2   5  !  5  n6   5  !  5  6   5  2  5  n3
                  3  z3x.x5c6            6  z6x!c@  z6x5c3  3
                     ya - mas            Se -  kar       pi  - sang

  6  5  2  3   6  !  6  n5   3  6  3  5   3  1  3  g2 _
                 2  z2x3c5    6  !  6  @  6  3  z5x3c2  2
                     ra – den  Pi - sang se - sa – ji  - ning kar  -  ya


Gerongan Ladrang Samiran,Laras Slendro pathet Manyura

  .  .  5  3   .  2  .  .   6  6  !  @   !  #  !  6
           Sa - mi     -      ran          Slen –dro  pa – thet  - e   Ma –nyu-ra
           Gu –na     -      ne           kang -go  nyam-bung sa  - te – ru – se

  .  .  !  !   .  .  @  6   .  .  6  5   6  2  5  3
           Duk-ing          ku – na          ma-pan      u  - wis  a  -  na
           Da – di            sra -  na        ang-ge  -  nep – i     la – ku

  .  .  6  5   .  3  .  .   .  6  @  !   6  5  3  5
         Be –ba -      san                 an – dhu-dhah   mu -ti  -  a  -  ra
          Pra- yo -     ga                 di     cak- ke      lan  di  -  ta  - ta

  .  .  3  6   .  .  3  5   .  3  .  1   y  1  3  2
          Ka –pen        -     dhem-nya   ta            a   -   keh  gu – na – ne
         Mrih a    -   ngem-bang  sa     -     ya     ang- rem ba  - ka

0 Response to "Budhalan Lancaran Wrahatbala Kaseling Ladrang Samiran Laras Slendro Pathet Manyura"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel