logo

ELING ELING PASEMON Ladrang Pelog 6

ELING ELING PASEMON Ladrang Pelog 6


ELING ELING PASEMON Ldr. Pl. 6
Buka: 
2  .       2 1 6 5       .  1 .  1       .  1/1 .       (1/1)

 2 5 2 5            2 5 6 1           2 5 2 5          2 5 6 1

 2 2 5 3            2 1 2 6           2 1 6 5          2 3 2 1

 6 5 2 1            6 5 2 1           6 5 6 4         2 4 6 5

 6 5 4 2            1 6 1 2            . 1 6 5          1 1 2 1

Eling eling marang semonipun
Agal lembat kang sayekti kawruh
Iku wajib di kawruhi
Mulat semuning kahanan
Kang sanyata maedahi
Ing lahir angudi karya
Ing batin angesti gusti

Eling mring pasemonipun
Anggrahita yekti lantip
Ing reh sasmita ning gesang
Jebul kudu neniteni
Angrasa marang pra lambang
Nyata kang bakal dumadi

Jembar ing wawasan tuhu 
Iku lekas kang utami
Wruhing duga lan prayoga
Bisa srawung amumpuni
Lumadi ing tata krama
Angenaki tyas sasami

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact