Home » » Gendhing Beksan Srimpi Ganda Kusuma

Gendhing Beksan Srimpi Ganda Kusuma


Ganda Kusuma, Ketawang  Gendhing  Kethuk  2 kerep, Minggah  Ladang Gandasuli,suwuk. Buka Celuk Ktw Mijil (kemanak)
Buka :        ...w   .ety  .y.1  .2.1  .2.y  .e.gt

Merong :
 .      2      .        3      .      t      .      y 
 .      2      .        1      .      y      .      nt
 .      w      .        e      .      t      .      y   
 .      2      .        1      .      y      .      gt
                                        2  3  z3x2c1  zyct
                                               sem -bah  kal -   bu
 .      2      .        1      .      2      .      y 
                                        1  2  z3x2x1cy  y
                                               ra - den       ra     -den
 .      2      .        1      .      y      .      nt
                    2  2  2  2  2  3  2  1  2 3 z3x2c1 zyct
                   sem - bah kal- bu  yen lu-min-tu  da- di   la -  ku  
 .      2      .        1      .      2      .      y
                                       1  2  z3x2x1cy  y
                                             mang-gih   ha  -   yu
 .      2      .        1      .      6      .      g5
                               !  @  6  !  5  3  z2c5 5
                                     a  yem ten-trem kang ti- ne -mu

Ngelik :
 .      .      5        6      !      6      5      3
                                       6  z6x!c@  z6x5c3  3
                                              Wo –hing     a   - ren

 2      3      2        1      6      5      3      n5
                               !  @  6  !  5  3 z2c5  5
                                    ruk-mi  jing –ga  sa-um -pa -ma
                                                                           
.      .      5        6      !      6      5      3
                                      6  z6x!c@  z6x5c3  3
                                             di – pun       e -   ling
2      3      2       j12     j35     j6!     j.@      !
                           ! @   6 ! 6 z!xXx x x.x xc6 5 z5x6x.c!
                            ya  mung gus-ti kang ka     -  wa    - sa
.     .     #      @          .     !     6     5
                                     !  @  z6x!x6c5  5
                                          U - jung      ja   -    ri
  .     2     .     1        .     y     .     nt
                          2  2  1  1  y 2 zyx1xyct  ztxy
                               ba-lung ron-dhon-ing ka - la   – pa
 
 
    2     2     .     j35          j6!    j.6    !     5
   x1c2                             !   @  z6x!x6c5   5
                                          Wi  -  neng  ku    -   wa
  .     2     .     1        .     y     .     gt
                               2  2 1 1 t 2 zyx1xyct ztxy
                                      Sa-yek-ti da- di  u   -  sa – da
  2     2     .     j35        j6!    j.6    !     5
  x1c2                                 !  @  z6x!x6c5  5
                                               Trah-ing     na   -   ta
  .     2     .     1         .     y     .     nt
                              2  2 1 1  y 2 zyx1xyct t
                                     gar-wa ri-sang Da-nan ja -  ya
  .     w     .     e         .     t     .     y
                                    1  2  z2x3c2  z1x.cy
                                             den pra – yit  -    na

 
.     2     .     3           .     2     .     g1
                             5  6  5 !  5  2 z3x2c1 1
                                  Sa- ba-rang ha-ywa sem-bra -na

Ladrang Gandasuli, Laras Slendro Pathet Sanga


  .     5     .     6        .     2     .     n1
                                     5   z6x!x6c5 2 z1xyc1
                                           Jar  -    wa     mu – dha
  .     5     .     6        .     5     .     n6
                              ! @ ! z6c! 5 z5x3c2 z2x3x5c6 6
                                   mudhane sang pra-bu   kres –   na
  .     5     .     6        .     3     .     n5
                                      !  @  z6x!x6c5 5
                                           mum-pung    a - nom


Gandasuli Laras Slendro Pathet Sanga


                                 .     @     .     g!
                              .     .     j.!    z!x
                                                      An-        dhe
_ .     #     .     @         .     6     .     n5
  x.x x x x x x.x x x x x xkx.xjx6xjx xjxjx xjx xk1c2         .     z6x x x x x xjx.c!    5
                                                                       Ba-                      bo
  .     !     .     6         .     5     .     n6
  .     .     jz!xjxkx.c6   6         .     z6x x x x x xjx5xkx.c6   zk!xj6c.
                       Ka-      was                                    pi-                        ta
                    Mar-     di                                          ka-                       sa
  .     5     .     6         .     3     .     n5
  .     .     zj6xk!c@   z@x x x x x x x x x x x xj.c#    z!x x x x x xjx6c5    z5x
                      Dar-        pa                                  dri-                      ya
                     Weng-    ku                                       sa-                        lu
  .     2     .     3         .     y     .     gt
  x.x x x x x xj.c2    zj2xkx.x3c   z1x x xx x x x x x x x x xjx.kxyx1x x x xj2xk.c1   zjyxk.c1   t
                             Wis-         nu                                                gar-       wa
                             We-         lut                                                    wa-        na

  .     1     .     2         .     6     .     n5
  .     .     .     .         .     .     jz6c!    5
                                                      Ba-        bo
  .     !     .     6         .     3     .     n2
  .     .     jz!c@    z6x x x x x x x x x x x   jx.c5    z3x x x x x xj.c5    z2x
                       Mur-       weng                                   gi-                      ta
                       Kar-         ya                                       wu-                   lang
  .     3     .     2         .     3     .     n2
  jx.c3    z3x x x x x xj.c5    z2x x x x x x x x x x x   xj.c3    z3x x x x x xj.c5    z2x
                   kar-                       sa                                       da-           lem
                   wa-                       wa-                                      to-           ne  .     3     .     1         .     y     .     t
  x.x x x x x x jx.cy   jzykx.c2   z1x x xx x x x x x x x x   jx.kxyx1x x x xj2xk.c1   zjyxk.c1   t
                             Sri         na-                                                   ren-       dra
  .     1     .     2         .     6     .     n5
  .     .     .     .         .     .     jz6c!    5
                                                                 Ba-         bo
  .     !     .     6         .     3     .     n2
  .     .     jz!c@    z6x x x x x x x x x x x   jx.c5    z3x x x x x xj.c5    z2x
                       Mur-      weng                                  gi-                          ka
                       Kar-        ya                                      wu-                         lang
  .     5     .     6         .     3     .     n2
  .     .     .     .         .     .     .     .

  .     3     .     1         .     @     .     g! _
  .     .     .     .         .     .     j.!    !
                                                                 An-       dheKetawang Mijil, Laras Slendro Pathet Sanga

Buka Celuk :                                                       2    5    6   zk6xj!c6
                                                                           Mi-      jil          yo-     ga
  6    6    jz6c!   z6x x x x x x x x x x x x x x   jx.c5   z5x x x x xjx6c!   z!x
 Ing    sab-      da                            ma-                   nung-          gil

_ x.x x x x x.x x x x x!x x x x x@x x x x x x x x x x x x x x   jx.x!x x x xj6c5   zj6c!   zj5xkx.x3x
                                                                                                     Pa-        mung-
                                                                                                     Wi-          ro
  c2    .    jz2c3   z2x x x x x x x x x x xx x x x   xj.c1   z1x x x x xjxyc1   1
                     kas                           ka-                     ya-                 nom
                     ta-                        meng                    ke-                wuh
  .    .    zj3c5   z3x x x x x x x x x x x x x x   xj.c2   .    zj2xk3c5  z5x
                    La-                         ngen                               ing      sang
                     a-                           nglir                                  ma-     du
  jz6c!   zj6c!   zj6c!   zj6c!           z!x x x x x.x x x x xj@c#   z!x
Sri        pa-       ma-     sa                                 u-                              ngreh
 Pi-        nas-      ti-      ka                                 tyas-                              e
  x.x x x x x.x x x x xj!x6x x x c5            .    .    .    . 
  .    .    6    z6x x x x x x x x x x x x x x   xjx!c@   z@x x x x xjx!c6   z!x
                    Nar-                       pat                             ma-            ja
                   Am-                       beg                               san-          ta
  x.x x x x x.x x x x xxj.xkx2c3  z@x x x x x x x x x x x x x x   x.x x xx x x6x x x x xj!c@   z!x
                                          na-                                                                 ren
                                          bu-                                                                dya
  xj.c6   .    zj6c!   zj6c!           z!x x x x x.x x x x jx.c6   6
                   dra-      na-                             ya                              mrik
                   mar-   meng                             da-                              sih
  .    .    .    .            .    .    .    .
  3    3    zj3c5   z3x x x x x x x x x x x x x x   xj.c2   .    zj2xk3c5  z5x
   Su-      ra-         kar-      ta                                            a-        di
  Tu-      hu         su-       di-                                            bya     di 
  x.x x x x x.x x x x x5x x x x x6x x x x x x x x x xx x x x x   xjx.x!x x x xjx5xkx.x3x x c2    .  
  2    2    jz2c3   z2x x x x x x x x x x xx x x x   xj.c1   z1x x x x xjxyc1   1
  Ning- rat   kang    li-                                            nu-                hung
  Wi-    cak-   sa-      na                                          pu-                  tus
  .    .    .    .            .    .    .    .
  .    .    2    zj5c6           .    z6x x x x xj5c6   zj!x6
                  Si-        na-                          tri-            ya
  x.x x x x x.x x x x x.x x x x x.x x x x x x x x x xx x x x x   x!x x x x x6x x x x xjx.x5x x x xj6c!

  6    6    zj6c!   z6x x x x x x x x x x x x x x   xj.c5   .    zj5xk6c!  zg!x _
   Ku-    su-   ma        a-                                                  pe-      kik


Suwuk :                                                             
  2    2    jz2c1   zyx x x x x x x x x x x x x x   xj1c2   z2x x x x xj.c3   g1
  Wi-    cak-   sa-        na                                             pu-            tus


Mohon Maaf, Bila di Browser anda tidak bisa tampil dengan sempurna silahkan :

Download File Gendhing Beksan  Srimpi Ganda Kusuma DISINI


0 komentar:

Cakupan

1 Jutaan 2 Jutaan 22 Cakepan Komplit Wangsalan Sinden 3 Handphone Termahal Di Dunia 3 Jutaan 3 Smartphone 2017 New Dari SAMSUNG 3 SMARTPHONE TERMURAH 2017 4G LTE 3 SUREFIRE STEPS PUT THE AD CODE TO FLY 3 Toyota Products Expensive In Indonesia 3G 4 Jutaan 4 TINDAKAN PENYEBAB ANAK MENJADI PEMBOHONG Acer Advan Aku Ewa Alamat Service Center ALL NEW FREED Produk HONDA JEPANG 2017 Amerika Serikat Android Android Jelly Bean Aplikasi Apple Apple iPhone Apple iPhone 6S Apple iPhone 8 Release This Year Apple Watch Arjuna art ASUS ASUS AKAN RILIS SMARTPHONE BARU Asus Zenfone Atasi Kejang Otot Kaki avatar Award Baladev Bank Online Xiaomi Barrack Obama Berita Teknologi bhisma bima BlackMarket Blogger Blogspot Bogor budaya Budaya Jawa Budaya Jawa Warisan Leluhur Budaya Nginang /Nyirih Budaya Ruwatan budayajawawarisanleluhur Budhalan Lancaran Wrahatbala Kaseling Ladrang Samiran Laras Slendro Pathet Manyura Cakepan ( LIRIK) dan Notasi Lelagon Lancaran Simpang Lima Laras Pelog Pathet Nem Candi Cetho Cara Atasi Muntaber Cara Tradisional Penyakit Maag Cerita Sesaji Rajasuya Corolla dan Prius Hadir Di India Cubot dalang Dara Muluk Daydream Developer DHAYOHE TEKA Donald Trump Ducati will produce 50 Models In 2017-2020 Ekosistem Elephone S8 Will Release in 2017 ELING ELING PASEMON Ldr. Pl. 6 Facebook FERRARI F40 DIJUAL 13 MILIYAR Fitbit Gadget Game gamelan Gatal – Gatal (Pruritus) Gendhing Beksan Srimpi Ganda Kusuma Gonorhoe Google Hacker Handphone Lte Murah Infinix Hot 3 LTE X553 Harapan Penderita HIV AIDS Hardware Harga Harga Handphone Harga Handphone Android Harga HP Harga Smartphone Harga Smartphone Samsung HEALTY HERBAL Herbal Medications For Rheumatic Honor Huawei Huawei Mate 9 indonesia Indosat Info Seputar Kangker Info Teknologi INFORMASI INI DIA SI JENIUS SANGKUNI INI LAH TOKOH UTAMA DALAM PEWAYANGAN YANG MENJADI MOTIVASI PARA WANITA inspirasi Instagram Intel Internet iPhone Jadwal MotorGp 2017 Jakarta jazz Jineman Mendes Slendro Sanga (Cakepan dan Foto Notasi) Kamera 5MP Kamera DSLR KARAPAN SAPI MADURA Karya Anak Bangsa Kawasaki Lahirkan Ninja H2 Dan H2R Kesempatan Kerja Khasiat Kacang Adas Kisah Nyata Komputer Komputer Super Cepat Jepang KORBAN NISSAN NAVARA YANG PATAH TULANG BERUSIA 50 TAHUN Kreatifitas Unik Dan Jahil Anak Sekolah Krishna kurava Ladrang Kagok Semarang ( Notasi Dan Cakepan lakon Lancaran Ayun Ayun Tanjung Gunung Pelog Pathet Nem (cakepan dan foto notasi ) Lancaran GAMBUH Laras Pelog Pathet Nem Lancaran GAMBUH PANGATAG Lancaran Pelog Pathet Lima Lancaran GANDRUNG MANGU Laras Slendro Pathet Manyura Lancaran GOYANG SEMARANG Lancaran GUDHEG YOGYA Laras Pelog Pathet Lima Lancaran IRIS IRISAN TELA Lancaran KENDANG SEMARANG Lancaran KEPLOK AWE AWE Lancaran KUDA NYONGKLANG Lancaran LESUNG JUMENGGLUNG Lancaran LUMBUNG DESA Lancaran MAESA KURDA Lancaran MANGRO TINGAL Lancaran MANUK Lancaran Mikat Manuk Lancaran Mulya (KABE) Laras Slendro Pathet Sanga Lancaran Slendro Pathet Sanga Lancaran Slendro Pathet Sanga (lirik/Cakepan dan Foto Notasi) Lancaran Slendro pt. Manyura Langgam Ali - ali ( Cakepan dan Foto Notasi ) Langgam Caping Gunung ( Cakepan/ Lirik dan Foto Notasi ) Laptop Laras Pelog Pathet Barang Laras Pelog Pathet Nem Laras Slendro Pathet Manyura Laras Slendro Pathet Sanga Ldr. Dirgahayu Minggah Ktw. Pamuji dawah Lancaran Dolan Menyang Solo Pathet Slendro Manyura Leagoo LeEco Akan Rilis LeEco Dual 3 Tahun 2017 Legend Lenovo LG LG PJ9 Speaker Melayang 2017 Logika Teknologi mahabarata Masalah Mata Merah Masalah Rambut Melegakan Perut Menambah Nafsu Makan Mencegah Penyakit Liver Mencegah Reumatik Mencuci Luka Berdarah Mengatasi Amandel Mengatasi Batuk Mengatasi Demam Mengatasi Diare Mengatasi Disentri Mengatasi Influenza Mengatasi Jerawat Mengatasi Kencing Batu Mengatasi Keputihan Mengatasi Masalah Gusi Mengatasi Masalah Kulit Mengatasi Mulas Mengatasi Pencernakan yang Terganggu Mengatasi Pendarahan Rahim Secara Alami Mengatasi Rambut Rontok Mengatasi Sakit Pinggang Mengatasi Wasir Berdarah Menghilangkan Rasa Dingin Menghilangkan Rasa Lelah Mengobati Bibir Sariawan Menjadikan Suara Merdu Menurunkan Asam Urat Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Meredakan Nyeri Sendi Mitsubihi Terjunkan Low MPV Tahun 2017 Motorola Musik Muslim Dilarang Masuk Amerika Naskah Pagelaran Wayang Lakon Anoman Duta New Action Movie The Fate of the Furious (Fast 8) Rilis 14 April 2017 New Nissan Serena Muncul Dengan Desain Sporty New Nokia Products Nintendo Nintendo Switch Nokia NOKIA 3310 AKAN RILIS BERSAMA ANDROID 3 Norma Jawa Notasi Dan Cakepan ( LIRIK ) Ladrang Ondhe - Ondhe Semarangan Pl. Br Ciptaan Ki Narto Sabdo Notasi dan Cakepan ( LIRIK ) Ladrang Pariwisata Bablas Lancaran Mbok Ya Mesem Notasi dan Cakepan (Lirik)Kaduk Rena Ketawang Slendro Sanga Notasi Gerongan Ladrang Sumyar Ladrang Laras Pelogl Pathet Barang Irama Tanggung Obat Rambut Rontok Oppo OTOMOTIF OTOMOTIF TOYOTA YARIS TERBARU 2017 Overcome Hair Loss Overcome Performance Slow Android Smartphone Panasonic pandawa Pembelajaran Penerapan Perang Gagal PERANG KEMBANG Pioneer Figure Of Campursari Ponsel Pulogadung puppet puppet java Quad Core Ransomware Realme Resep Makanan Review Sains dan Teknologi Sakit Kencing Nanag Sakit Kencing Nanah Samsung SANG SINDHEN MAESTRO NYI H.j SUPADMININGTYAS Sastra Search Engine Sejarah Kethoprak Sejarah Nama Buaya Hingga Menjadi Innova SENI sesaji Setyaki Lahir ( Balungan Lakon Bahasa Indonesia ) Seven Surefire Way Save Battery Life With Android Skuter NIU N1S Civic Smart City SMARTPHONE MURAH RAM 4 GB ASUS ZENFONE 2 ZE551ML Smartphone Produk Baru Dari LG Snapchat Software Sony Xperia Sony Xperia XZ 2017 Sosial Media Spesifikasi dan Harga APPLE IPHONE 5 C Spesifikasi Samsung SPESIFIKASI XIAOMI MI NOTE PRO Star Wars Menjadi Tema Smartphone Sharp Sukabumi Super Mario Tablet Tahun 2017 Xiaomi Hadirkan Mi7 Teknik Sabet Wayang TEKNOLOGI Teknologi Informasi Telkom Indonesia Telkomsel TENOLOGI Tentang Mifi Andromax M3z Tetap Langsing Setelah Melahirkan The Ancient Book Of The Beginning Shape Of Tembang ( Kakawin ) Tips Tips and Tricks Tips and Trik Traditional Medicine Ulcer Disease Treat A Swollen Tonsils Tugas MTI Tutorial Twitter Type Of Story Puppet ( Wayang Kulit ) Unique Smartlet 2017 visnu Vivo Wawancara wayang wisnu Xiaomi Yahoo Yamaha Youtube yudhistira