Gendhing Beksan Srimpi Ganda Kusuma


Ganda Kusuma, Ketawang  Gendhing  Kethuk  2 kerep, Minggah  Ladang Gandasuli,suwuk. Buka Celuk Ktw Mijil (kemanak)
Buka :        ...w   .ety  .y.1  .2.1  .2.y  .e.gt

Merong :
 .      2      .        3      .      t      .      y 
 .      2      .        1      .      y      .      nt
 .      w      .        e      .      t      .      y   
 .      2      .        1      .      y      .      gt
                                        2  3  z3x2c1  zyct
                                               sem -bah  kal -   bu
 .      2      .        1      .      2      .      y 
                                        1  2  z3x2x1cy  y
                                               ra - den       ra     -den
 .      2      .        1      .      y      .      nt
                    2  2  2  2  2  3  2  1  2 3 z3x2c1 zyct
                   sem - bah kal- bu  yen lu-min-tu  da- di   la -  ku  
 .      2      .        1      .      2      .      y
                                       1  2  z3x2x1cy  y
                                             mang-gih   ha  -   yu
 .      2      .        1      .      6      .      g5
                               !  @  6  !  5  3  z2c5 5
                                     a  yem ten-trem kang ti- ne -mu

Ngelik :
 .      .      5        6      !      6      5      3
                                       6  z6x!c@  z6x5c3  3
                                              Wo –hing     a   - ren

 2      3      2        1      6      5      3      n5
                               !  @  6  !  5  3 z2c5  5
                                    ruk-mi  jing –ga  sa-um -pa -ma
                                                                           
.      .      5        6      !      6      5      3
                                      6  z6x!c@  z6x5c3  3
                                             di – pun       e -   ling
2      3      2       j12     j35     j6!     j.@      !
                           ! @   6 ! 6 z!xXx x x.x xc6 5 z5x6x.c!
                            ya  mung gus-ti kang ka     -  wa    - sa
.     .     #      @          .     !     6     5
                                     !  @  z6x!x6c5  5
                                          U - jung      ja   -    ri
  .     2     .     1        .     y     .     nt
                          2  2  1  1  y 2 zyx1xyct  ztxy
                               ba-lung ron-dhon-ing ka - la   – pa
 
 
    2     2     .     j35          j6!    j.6    !     5
   x1c2                             !   @  z6x!x6c5   5
                                          Wi  -  neng  ku    -   wa
  .     2     .     1        .     y     .     gt
                               2  2 1 1 t 2 zyx1xyct ztxy
                                      Sa-yek-ti da- di  u   -  sa – da
  2     2     .     j35        j6!    j.6    !     5
  x1c2                                 !  @  z6x!x6c5  5
                                               Trah-ing     na   -   ta
  .     2     .     1         .     y     .     nt
                              2  2 1 1  y 2 zyx1xyct t
                                     gar-wa ri-sang Da-nan ja -  ya
  .     w     .     e         .     t     .     y
                                    1  2  z2x3c2  z1x.cy
                                             den pra – yit  -    na

 
.     2     .     3           .     2     .     g1
                             5  6  5 !  5  2 z3x2c1 1
                                  Sa- ba-rang ha-ywa sem-bra -na

Ladrang Gandasuli, Laras Slendro Pathet Sanga


  .     5     .     6        .     2     .     n1
                                     5   z6x!x6c5 2 z1xyc1
                                           Jar  -    wa     mu – dha
  .     5     .     6        .     5     .     n6
                              ! @ ! z6c! 5 z5x3c2 z2x3x5c6 6
                                   mudhane sang pra-bu   kres –   na
  .     5     .     6        .     3     .     n5
                                      !  @  z6x!x6c5 5
                                           mum-pung    a - nom


Gandasuli Laras Slendro Pathet Sanga


                                 .     @     .     g!
                              .     .     j.!    z!x
                                                      An-        dhe
_ .     #     .     @         .     6     .     n5
  x.x x x x x x.x x x x x xkx.xjx6xjx xjxjx xjx xk1c2         .     z6x x x x x xjx.c!    5
                                                                       Ba-                      bo
  .     !     .     6         .     5     .     n6
  .     .     jz!xjxkx.c6   6         .     z6x x x x x xjx5xkx.c6   zk!xj6c.
                       Ka-      was                                    pi-                        ta
                    Mar-     di                                          ka-                       sa
  .     5     .     6         .     3     .     n5
  .     .     zj6xk!c@   z@x x x x x x x x x x x xj.c#    z!x x x x x xjx6c5    z5x
                      Dar-        pa                                  dri-                      ya
                     Weng-    ku                                       sa-                        lu
  .     2     .     3         .     y     .     gt
  x.x x x x x xj.c2    zj2xkx.x3c   z1x x xx x x x x x x x x xjx.kxyx1x x x xj2xk.c1   zjyxk.c1   t
                             Wis-         nu                                                gar-       wa
                             We-         lut                                                    wa-        na

  .     1     .     2         .     6     .     n5
  .     .     .     .         .     .     jz6c!    5
                                                      Ba-        bo
  .     !     .     6         .     3     .     n2
  .     .     jz!c@    z6x x x x x x x x x x x   jx.c5    z3x x x x x xj.c5    z2x
                       Mur-       weng                                   gi-                      ta
                       Kar-         ya                                       wu-                   lang
  .     3     .     2         .     3     .     n2
  jx.c3    z3x x x x x xj.c5    z2x x x x x x x x x x x   xj.c3    z3x x x x x xj.c5    z2x
                   kar-                       sa                                       da-           lem
                   wa-                       wa-                                      to-           ne  .     3     .     1         .     y     .     t
  x.x x x x x x jx.cy   jzykx.c2   z1x x xx x x x x x x x x   jx.kxyx1x x x xj2xk.c1   zjyxk.c1   t
                             Sri         na-                                                   ren-       dra
  .     1     .     2         .     6     .     n5
  .     .     .     .         .     .     jz6c!    5
                                                                 Ba-         bo
  .     !     .     6         .     3     .     n2
  .     .     jz!c@    z6x x x x x x x x x x x   jx.c5    z3x x x x x xj.c5    z2x
                       Mur-      weng                                  gi-                          ka
                       Kar-        ya                                      wu-                         lang
  .     5     .     6         .     3     .     n2
  .     .     .     .         .     .     .     .

  .     3     .     1         .     @     .     g! _
  .     .     .     .         .     .     j.!    !
                                                                 An-       dheKetawang Mijil, Laras Slendro Pathet Sanga

Buka Celuk :                                                       2    5    6   zk6xj!c6
                                                                           Mi-      jil          yo-     ga
  6    6    jz6c!   z6x x x x x x x x x x x x x x   jx.c5   z5x x x x xjx6c!   z!x
 Ing    sab-      da                            ma-                   nung-          gil

_ x.x x x x x.x x x x x!x x x x x@x x x x x x x x x x x x x x   jx.x!x x x xj6c5   zj6c!   zj5xkx.x3x
                                                                                                     Pa-        mung-
                                                                                                     Wi-          ro
  c2    .    jz2c3   z2x x x x x x x x x x xx x x x   xj.c1   z1x x x x xjxyc1   1
                     kas                           ka-                     ya-                 nom
                     ta-                        meng                    ke-                wuh
  .    .    zj3c5   z3x x x x x x x x x x x x x x   xj.c2   .    zj2xk3c5  z5x
                    La-                         ngen                               ing      sang
                     a-                           nglir                                  ma-     du
  jz6c!   zj6c!   zj6c!   zj6c!           z!x x x x x.x x x x xj@c#   z!x
Sri        pa-       ma-     sa                                 u-                              ngreh
 Pi-        nas-      ti-      ka                                 tyas-                              e
  x.x x x x x.x x x x xj!x6x x x c5            .    .    .    . 
  .    .    6    z6x x x x x x x x x x x x x x   xjx!c@   z@x x x x xjx!c6   z!x
                    Nar-                       pat                             ma-            ja
                   Am-                       beg                               san-          ta
  x.x x x x x.x x x x xxj.xkx2c3  z@x x x x x x x x x x x x x x   x.x x xx x x6x x x x xj!c@   z!x
                                          na-                                                                 ren
                                          bu-                                                                dya
  xj.c6   .    zj6c!   zj6c!           z!x x x x x.x x x x jx.c6   6
                   dra-      na-                             ya                              mrik
                   mar-   meng                             da-                              sih
  .    .    .    .            .    .    .    .
  3    3    zj3c5   z3x x x x x x x x x x x x x x   xj.c2   .    zj2xk3c5  z5x
   Su-      ra-         kar-      ta                                            a-        di
  Tu-      hu         su-       di-                                            bya     di 
  x.x x x x x.x x x x x5x x x x x6x x x x x x x x x xx x x x x   xjx.x!x x x xjx5xkx.x3x x c2    .  
  2    2    jz2c3   z2x x x x x x x x x x xx x x x   xj.c1   z1x x x x xjxyc1   1
  Ning- rat   kang    li-                                            nu-                hung
  Wi-    cak-   sa-      na                                          pu-                  tus
  .    .    .    .            .    .    .    .
  .    .    2    zj5c6           .    z6x x x x xj5c6   zj!x6
                  Si-        na-                          tri-            ya
  x.x x x x x.x x x x x.x x x x x.x x x x x x x x x xx x x x x   x!x x x x x6x x x x xjx.x5x x x xj6c!

  6    6    zj6c!   z6x x x x x x x x x x x x x x   xj.c5   .    zj5xk6c!  zg!x _
   Ku-    su-   ma        a-                                                  pe-      kik


Suwuk :                                                             
  2    2    jz2c1   zyx x x x x x x x x x x x x x   xj1c2   z2x x x x xj.c3   g1
  Wi-    cak-   sa-        na                                             pu-            tus


Mohon Maaf, Bila di Browser anda tidak bisa tampil dengan sempurna silahkan :

Download File Gendhing Beksan  Srimpi Ganda Kusuma DISINI


0 Response to "Gendhing Beksan Srimpi Ganda Kusuma"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel