Notasi, Cakepan (LIRIK) Ldr. Dirgahayu Minggah Ktw. Pamuji dawah Lancaran Dolan Menyang Solo Pathet Slendro ManyuraLadrang Dirgahayu Slendro Manyura

 Buka : . . . 6  6 1 2 1  2 2 6 5 . 3. (2)
3 6 3 2  3 2 6 1  2 1 3 2  5 3 2 1

6 1 3 2  5 6 5 3  5 6 2 1  6 5 3 (2)

.  3 1 6  3 5 3 2  6 1 3 2  5 3 2 1

.  1 2 1  6 5 3 2  5 6 5 3  2 3 2 (1)

.  .  6 1  6 5 3 2  .  3 5 6  2 1 2 3

.  5 1 6  2 3 2 1  3 2 6 5  3 2 1 (2)

Cakepan :

Panjang punjung gemah ripah loh jinawi
Karta lan raharja ing Nuswantara
Nyata jero tancepe apan gede obore
Murah Sandang Pangan Dirgahayu

Nyata lamun Dirgahayu 
Tebih saking Suker sakit 
Ing ngayomaning pangeran 
Apa kang sinedya dadi 
Kang ginayuh Sarwa teka 
Sembada ingkang kaesti 

Mujudake bebrayan agung
Sahiyeg saeka kapti
Kacihna lamun manunggal
Tetunggalan lahir batin
Apepayung pancasila
Mangka dhasare negari

Warna cahyane ngenguwung
Malembar ing njawi Nagri
Nuswantara Nyata mulya
Ing dusun sarta ing ardi
Datan ana cecengilan
Awit nugrahaning gusti


Ketawang Pamuji Slendro Manyura

Buka : . . . 6  6 5 3 5 . 6 5 3  2 2 3 2

3 2 1 6  5 6 1 6  1 6 5 3  2 2 3 2

3 2 1 6  5 6 1 6  1 6 5 3  2 2 3 2

.  .  2  .  2 1 3 2   . 2 1 6  3 5 6 1

3 2 1 2  .  1 2 6   . 1 6 5  2 2 3 2

.  1 2 3  2 1 2 6   5 3 2 3 2 2 3 2

Cakepan :

Om sebuah nam wig, om wig nam astu Manam
Mugi rahayua Sagung Dumadi 2
kunjuk Anenuwun ing arsa ywang agung
Mbenjang lahire menyanyikan bayi
Dadya manungsa kang tangguh
Tanggaping sasmita Lantip
Prawira Jayeng palugon


Lancaran Dolan Menyang Sala Slendro Manyura

Buka : . . . 2  2 1 6 1 . 3 .  2  . 1 . 6

. 5 . 3  . 2 . 3  . 2 . 1  . 2 . 6

. 5 . 3  . 2 . 3  . 2 . 1  . 2 . 6

. 1 . 6  . 1 . 6  . 1 . 6  . 5. 3

. 1 . 1  . 2 . 1  . 3 . 2  . 1 . 6


Cakepan:

Dolan Menyang sala meh wae aku moh Mulih
Warna warna endahing budaya
Suasana pranyata datan mboseni
Yen Wengi tan beda kaya ing Wanci rina
Akeh eden eden kesenian nengsemake
Tansah nglam-lami Kutha surakarta

Sambang lan sarawung solah bawa muna muni
Wiwit kuna tuking basa jawa
Trus lumadi unggah ungguh den tetepi
Sanadyan alame beda lan dek semana
Pambangunan Nyata wis can dirasakake
Tansah nglam-lami Kutha surakarta

0 Response to "Notasi, Cakepan (LIRIK) Ldr. Dirgahayu Minggah Ktw. Pamuji dawah Lancaran Dolan Menyang Solo Pathet Slendro Manyura"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel