logo

Notasi Dan Cakepan Langgam Nyidam Sari Pelog Pathet Nem

NYIDAM SARI


Buka   :  
1  1  1  1   
2  3  2  1   3  2  3  1   3  1  3  5 6  3  5 (6)

1  6  3  1    3  2  3  1    3  1  3  5    6  3  5  3
5  3  2  1    3  2  3  1    3  1  3  5    6  3  5 (6)
5  6  5  2    3  5  2  1    3  1  3  5     2  3  6  5
1  6  3  1    3  2  3  1    3  1  3  5     6  3  5 (6)

LIRIK: 
Umpama sliramu sekar melati
Aku kumbang nyidam sari
Umpama sliramu margi, wong manis
Aku kang bakal ngliwati

Sineksen lintange luku, semana
Janji prasetyaning ati
Tansah kumanthil ing netra, rinasa
Karasa rasaning driya

Midera sak jagat raya
Kalingana wukir lan samodra
Nora ilang memanise, aduh
Dadi ati selawase

Nalikanira ing dalu, atiku
Lam-lamen sira wong ayu
Nganti mati ora bakal lali
Lha kae lintange mlaku

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact