Notasi Dan Cakepan ( LIRIK ) Ladrang Ondhe - Ondhe Semarangan Pelog Barang Ciptaan Ki Narto SabdoLadrang Ondhe - Ondhe Semarangan Pl. Br

Buka : .  .  .  .   7  2 7 6 3 2 6 3 5 2 3 5

[[2  3  2  7    2  7  6  5    2  3  2  7    2  6  7  2

   6  7  3  2    6  3  5  6    3  2  6  3    5  2  3  5

   7  6  7  3    7  6  7  5    7  6  7  3    7  6  7  5

   6  7  2  7    2  6  7  2    7  6  7  2    7  6  7  5]]


Cahyane Gumilang giwange abang
Gegelunge malang cecundhuk kembang
Katon kledhang kledhang Terus sumanding
Hamasrahake jiwa ragane

Ndhe ondhe Tiba ning Takir
Gelung kondhe gawe kuatir
Ndhe ondhe Tiba ning tampah
Teka mrene lungguh ning njrabah
Mung kowe pepujanku
Aja lali duh wong ayu
Yen awan lali mangan
Yen bengi tan Kober turu

Ndhe ondhe di seleh Piring
Gelung kondhe wong Lencir kuning
Ndhe ondhe di seleh Panci
Pancen suwe aku ngenteni
Nanging kok tansah Cidra
Janjine janjine sulaya
Mbalung janur umpamane
Mung kowe kang weh usada

Ndhe ondhe Tiba ning sumur
Gelung kondhe mung gawe kuwur
Ndhe ondhe Tiba ning Wajan
Jebul kowe Gampang kedandan
Bengesan lan pupuran
Nyangking sanggan isi degan
Kelegan kambil ija
Aku tansah ora kanggo

Ndhe ondhe kecemplung sumur
Lambe ndomble kabotan susur
Ndhe ondhe Tiba ning Lemah
Gelung kondhe ra saba ngomah
Sayang aduh sayang
Jarik lurik suwek pinggire
Aduh sayang dilirik ana sing duwe

Ndhe ondhe setali telu
Jare kowe tresna nyang aku
Ndhe ondhe setali enem
Cedak mrene aku wis kangen
Sayang aduh sayang
Mikul suket di entul entul
Aduh sayang senenge banget ra can kumpul

Ndhe ondhe Campuran ketan
Kena wae ngajak tepungan
Ndhe ondhe Campuran ketan
Janji kowe aja sembranan
Sayang aduh sayang
Nganggo angkin ora kembenan
Aduh sayang guyonan dadi tenanan

0 Response to "Notasi Dan Cakepan ( LIRIK ) Ladrang Ondhe - Ondhe Semarangan Pelog Barang Ciptaan Ki Narto Sabdo"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel