Notasi dan Cakepan ( LIRIK ) Ladrang Pariwisata Bablas Lancaran Mbok Ya MesemLadrang PARIWISATA Slendro Sanga


Buka:. . . 2  2 1 6 5  2 2 3 2  1 1 2 1

2 1 5 6  2 3 2 1  2 1 5 6  2 3 5 6

1 5 6 1  2 1 6 5  1 6 5 2  5 3 2 1

.  2  . 1  .  5 .  6   . 2 .  3  .  2  . 1

.  2  . 1  .  5 .  6   . 2 .  3  .  5  . 6

.  1  . 5  .  6 .  1   . 2  . 6  .  6  . 5

.  1 .  6  .  5 .  2   . 5  . 3  .  2  . 1

1. Irama tanggung
Anjajah desa milangkori
Kalamangsane Pariwisata
Wruh endahing alam Nuswantara
Keh kang edi luhung sayangnya lan gunung-gunung

2. Irama Dados
Nadyan bangsa manca gatra
Padha Gumun padha ngungun
Sesawangan anglamlami mboseni tan
Kodrat ing kawasa kaya tinata Janma

3. Irama wiled
Sendhang megung trusing kedhung
Sumber luber kebak warih
Suwakan banyu Blambangan
Kumricik banyune becik
Ngisor tlaga Sumber toya
Ketiga ngerak trus mili

Sanadyan pucuking gunung
Akeh Sawangan kang asri
Wisma wisma pesanggrahan
Kanggo ngleremake dhiri
Kebegan Pariwisata
Kembang kembang angrenggani

Taman taman imbang gunung
Dalane gasik waradin
Tanem Tuwuh angrembaka
pangolah Bangkit ing siti
Sagunging Pariwisata
Semseme Tanpa upami


Lancaran Mbok Ya Mesem Slendro Manyura

Buka: . . . 5 5 2 5 3. 5. 3. 2. 1

. 5 . 6  . 5 . 3  . 5 . 2  . 5 . 1

. 3 . 2  . 1 . 3  . 1 . 2  . 3 . 5

. 6 . 5  . 6 . 1  . 2 . 1  . 6 . 5

. 2 . 3  . 5 . 3  . 5 . 3  . 2 . 1

E..e..e ... mbok yo mesem, mrengut pedahe opo 
E..e..e ... mbok yo ngguyu, susah pedahe opo 
Penjalukmu dik, tetepo ing Janji
Ojo ewa, ojo tansah cuwo 

Nadyan aku ugo tan selak ing Janji,
E ... mesemo tansah tak enteni 
Yo kagunan bareng angudi Luhuring,
Watone tumemen Mesti kasembadan 

0 Response to "Notasi dan Cakepan ( LIRIK ) Ladrang Pariwisata Bablas Lancaran Mbok Ya Mesem"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel