Notasi dan Cakepan (Lirik)Kaduk Rena Ketawang Slendro Sanga


KADUK RENA Ketawang Sl. 9
Buka:
.  2 1  .          2 1 5 6          5 6 1 2       1 1 2 1
.  2 1  .          2 1 5 6          5 6 1 2       1 1 2 1
.  2 1  .          2 1 5 6          5 6 1 2       1 1 2 1
2 5 1 6         1 5 1 6           .  .  6 1       6 5 3 5
2 2  .  .          3 5 3 2          .  6 1 2       3 2 1 6
1 5 3 2         3 5 3 2           3 3  . 5       3 2 3 1

E..angin mangidit milir
Arum arum lumrang banjaran sari
Kedhep tesmak myat sekar nedheng umekar
Kaduk rena bremara nesep sarine
Mbrengengeng si kumbang iku
Antuk sejatining madu
Sirnane lungkrah lan lesu ibere elar ambabar
Laju mider ibere lumayang ing awang awang
Mencok ing pang rena anyanding kembang

0 Response to "Notasi dan Cakepan (Lirik)Kaduk Rena Ketawang Slendro Sanga"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel