Aku Ewa, Lancaran Slendro Pathet Sanga

Bawa Sekar Pocung Aja Ewa

Esuk - esuk mbak ayu yo padha nutu

Pari kang wis tuwa

Lesung alu wus cumawis

Pancen nyata Bathari Sri dadi boga

Lelagon

Kok Ewa aku, kok Ewa aku

Kok Ewa aku, kok Ewa aku

Nginteri kok ngono we lha kecer berase

Bok ya ngati-ati sinau gemi

Padha ngelingana Yen nyebloke winih

Tandang tancut tali Wanda aja keneng Ama


Andhegan

Ama kabur tandur subur loh jinawi


0 Response to "Aku Ewa, Lancaran Slendro Pathet Sanga"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel