Dara Muluk, Lancaran Slendro Pathet Sanga (lirik/Cakepan dan Foto Notasi)

Lirik / Cakepan Ladrang Dara Muluk

Karya Ki Narto Sabdo


Rame rame nguyak dara mabur muluk

Adhah nusup silem ing Mega

Wah, Alok Alok playune kesandhung-sandhung

Tobil, darane dhewe ucul

Jroning Gupon akeh piyike

Ora Kopen kontrang kantring

Ombene wis asat pakan mung kari wadahe

Akeh kang kebandhang gupone Katon komplang

Jebulane sak- kabehe

Melik sarwa melok ingkang Dudu mesthine

Amburu uceng kelangan deleg

Mrih tentrem ing bebrayan Urip kang prasaja0 Response to "Dara Muluk, Lancaran Slendro Pathet Sanga (lirik/Cakepan dan Foto Notasi)"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel