logo

Dara Muluk, Lancaran Slendro Pathet Sanga (lirik/Cakepan dan Foto Notasi)

Dara Muluk, Lancaran Slendro Pathet Sanga (lirik/Cakepan dan Foto Notasi)

Lirik / Cakepan Ladrang Dara Muluk

Karya Ki Narto Sabdo


Rame rame nguyak dara mabur muluk

Adhah nusup silem ing Mega

Wah, Alok Alok playune kesandhung-sandhung

Tobil, darane dhewe ucul

Jroning Gupon akeh piyike

Ora Kopen kontrang kantring

Ombene wis asat pakan mung kari wadahe

Akeh kang kebandhang gupone Katon komplang

Jebulane sak- kabehe

Melik sarwa melok ingkang Dudu mesthine

Amburu uceng kelangan deleg

Mrih tentrem ing bebrayan Urip kang prasajaDisclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact