logo

DHAYOHE TEKA, Lancaran Slendro pt. Manyura

DHAYOHE TEKA, Lancaran Slendro pt. Manyura

Lirik / Cakepan Lancaran Dhayohe Teka

Karya Ki Narto Sabdo

E dhayohe teka lah enggal papagen

Tumuli lungguhna lah gelarna klasa

E adhuh klasane bedah

Tambalen jadah, lho jadahe mambu

Gawe isin lah agegolek salin

Gilo iki wajik lho kok di thothol pitik

Suguhan kang semu mung mesem guyu

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact