GAMBUH, Lancaran Laras Pelog Pathet Nem

Konten [Tampil]
Lancaran GAMBUH Laras Pelog Pathet Nem


Cakepan

Enjing bidhal gumuruh

Tambur beri, gung maguru ngungkung

Binarunging krapyak myang gatang agathik

Kapyarsa swaranipun

Lir ombaking samodra rob0 Response to "GAMBUH, Lancaran Laras Pelog Pathet Nem"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel