GAMBUH PANGATAG Lancaran Pelog Pathet Lima

Konten [Tampil]
Lancaran GAMBUH PANGATAG Laras Pelog Pathet Lima

Karya Ki Narto Sabdo
Cakepan

Bapakne wanci esuk
Tlaten temen kowe thenguk-thenguk
Ngelingana ing pawon kendhile nggoling
Lha iku rak butuhmu
Isen isen jroning pawon

Iya bener kandhamu
pawon iku dadi kuajibanmu
Ning pikiren beras entek bumbu tapis
Yen ngono aku sing kojur
0 Response to "GAMBUH PANGATAG Lancaran Pelog Pathet Lima"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel