logo

GAMBUH PANGATAG Lancaran Pelog Pathet Lima

GAMBUH PANGATAG Lancaran Pelog Pathet Lima

Lancaran GAMBUH PANGATAG Laras Pelog Pathet Lima

Karya Ki Narto Sabdo
Cakepan

Bapakne wanci esuk
Tlaten temen kowe thenguk-thenguk
Ngelingana ing pawon kendhile nggoling
Lha iku rak butuhmu
Isen isen jroning pawon

Iya bener kandhamu
pawon iku dadi kuajibanmu
Ning pikiren beras entek bumbu tapis
Yen ngono aku sing kojur
Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact