logo

Jineman Mendes Slendro Sanga (Cakepan dan Foto Notasi)

Jineman Mendes Slendro Sanga (Cakepan dan Foto Notasi)

Gandes Luwes Yen Sinawang,
Sa solahe, Ae.. Ae..

Akarya Sengseme
Sripat Sripit Tindak Merak Ati
Ayu Tulusing Ati Janji Ora Mbalenjani

Dhasar Lencir Kuning Nemu Giring,
Pindha, Pindha Masi Nangling

Kewes Yen Ngandika, Kewes Ngujiwate
Yen Ngelirik, Ranguwati Mencutake Sapa Wae

Dhasar Lencir Nemu Giring, Pindha,
Pindha Masi Nangling

Kewes Yen Ngandika, Luwes Ngujiwate
Yen Ngelirik Ranguwati Mencutake Sapa Wae

Duh lae..

Ayu Ayune Wanodya,
Kudu Bisa Mbedake Becik Lan Ala,
Mula Den Waspada Ja Lalu Mring Bebaya

Prayoga..

Mendes Kenes, Kenes Nenes, Gonas Ganes,
Pacakane, Tregel Ngujiwate,

Duh Endah Bregase, Sinangling Kapribadene,
Iba Yen Jumbuh Lahir Batine
Jikalau Saudara Suka Silahkan Share.
Semoga Bermanfaat.😁😁

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact