logo

Kagok Semarang pl. Lima, Foto Notasi dan Cakepan

Kagok Semarang pl. Lima, Foto Notasi dan Cakepan

Katon lembehane Merak kesimpir

Ledang kledang kledang lir angadang

Nyamping parang asesonder Cinde

Angore rikma pinacak Cemeng keladuk Wilis


Cakepan sindenan irama dados

Ingkang Sekar melati, sangsangan rinonce

Nyata sang putri pasemon wingit kelangkung

Katon memalatkung, awit Nandang wuyung

Sang Dyah Citrawati Raja Putri Manggada


Sindenan Irama Wiled

Roning tanggung bebasan tanpa maleca

Antepana Budi temen Lan narima


Sinden Gerong Kinanthi Cakepan Gawan

Siyang pantaraning nDalu

Enget warnaning sang apekik

Prabu Sri Harjuna Sasra

Narendra Gung Maespati

Kadulu anengsat mata

Gumantung tungtunging galih
Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact