Lancaran Ayun Ayun Tanjung Gunung Pelog Pathet Nem (cakepan dan foto notasi )

Buka Celuk :

Rina wengi aku tansah ngayun- ayun

Lelagon:

Sesinome Tanjung Arga

Angayun-ayun panggalih

Lir mulat randhu kang kentir, aku kang nedya nututi

Mring Bathari Supadmi

Eseme lir sepet madu

Dhasar ambudaya

Binudi murih lestari

Kang wus keplok

Lair batin condong rasa


0 Response to "Lancaran Ayun Ayun Tanjung Gunung Pelog Pathet Nem (cakepan dan foto notasi )"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel