logo

Langgam Ali - ali ( Cakepan dan Foto Notasi )

Langgam Ali - ali ( Cakepan dan Foto Notasi )


Bawa Dhandanggula Ali-ali

Jenang gula, glali aja Lali

Ali-ali niki sulih kula

Aja dianggap sepele

Kula mboten Melu

Amung ati, tansah nggondeli

Yen dadi Lara Gela

Sedih rinten Dalu

Ketok ketoken kewala

Nganti-anti, besuk apa bakal Bali

Yen bali beja kula


Langgam Ali-ali lrs. Sl. Nem

Ngagema Ali - aliku pamrihe

Aja Lali marang aku

Nadyan kula mboten melu, mbesuke

Ngelingana lelabetku

Lamun embane selaka emane

Amung tansah damel cuwa

Niki embane kencana, pamrihe

Tansah manggiha Raharja

Yen nganti Ilang mripate, jarene

Nemahi rubeda

Yen nganti dienggo wong seje, mbesuke

Wis mangsa bodoa

Pilihanku mripat biru, pamrihe

Mrih Sulistya ingkang warni

Yen Takon isi hatiku, mbesuke

Mirsanana Ali - ali

KARYA

 MBAH GESANG MARTOHARTONO
Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact