logo

Langgam Caping Gunung ( Cakepan/ Lirik dan Foto Notasi )

Langgam Caping Gunung ( Cakepan/ Lirik dan Foto Notasi )

Bawa Pangkur Caping Gunung lrs. Slendro Pt. sanga

Saben Bengi Nyawang Konang

Yen Memajang Mung Karo Janur Kuning

Kembang Wae Weton, Nggunung

Pacitan, Sarwi Jenang

Panas Udan,

Panas Udan Aling-Aling, Caping Nggunung 

Nadyan Wadon Sarta Lanang

Inumane Banyu Bening


Langgam Caping Gunung lrs. Slendro Pt. Sanga

Dhek Jaman Berjuang

Njur Kelingan Anak Lanang

Biyen Tak Openi, 

Ning Saiki Ana Ngendi

Jarene Wis Menang, 

Keturutan Sing Di Gadang

Biyen Tinggal Janji, Gek Saiki Apa Lali

Reff:

Ning Gunung Tak Cadongi Sega Jagung

Yen Mendung Tak Silihi Caping Gunung

Sukur Bisa Nyawang,

Gunung Desa Dadi Reja

Dene Ora Ilang Nggone Pada Lara Lapa
Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact