logo

Lirik/ Cakepan Langgam Atiku Lego laras Pelog Nem

Lirik/ Cakepan Langgam Atiku Lego laras Pelog Nem

Cakepan/Lirik Langgam Atiku Lego lrs. plg Nem

Atiku rumangsa lega

Dene kelakon catur netra

Lan kang pidha sesotya

Amung tansah dai linduran


Kurang luwih telung tahun

Anggonku tansah ngalamun

Lan ing wanci bangun

Uwis manteb ora getun


Mesemo wong manis

Aja uwis-uwis

Mrih dadi usada

lara wuyung

Nyedako lungguhmu

Aja mangu-mangu

Prasasat ketiban ndaru


Saiki wis kepethuk

Dene rujuk manthuk-manthuk

Ngilangke rasa jemu

Ati lega rumangsa ketemu


Disclaimer : Blog ini hanya menyediakan lirik, Semua materi dan lagu adalah ilik Pencipta.

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact