logo

Lirik Langgam Ngujiwat laras Pelog Barang

Lirik Langgam Ngujiwat laras Pelog Barang

Cakepan/ Lirik Langgam Ngujiwat

Lam lami ngujiwate,

lan hanggeget lathi

Hanjijit alise,

sak solah bawane

Lencir kuning ngengsemake,


Sinawang yen ngujiwat

Pamikir tan kuat,

Koyo arep nekat

Suwe-suwe tamat,

Prasasat hangayuh jimat


Ing tengah wengi,

Prasapaku kaya wus sumanding

Haduh wong kuning,

Liring netra kang wening

Hamung tansah tak lalekne,


Nanging trus eling *(mandeg)


Wekasan pepuntonku,

Umpamane sekar aja nganti layu-layu

Kanggo cecundhukmu,

Amung ndika mustikaku

Lagu ini mempunyai makna, seseorang yang sedag jatuh cinta dan setiap hari teringat dengan kekasih pujaan hati.
Disclaimer : Blog ini hanya menyediakan lirik, Semua materi dan lagu adalah hak milik pencipta.

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact